Yaşlı bireylerin en uygun şekilde vakit geçirebilecekleri yerlerden birisi de huzurevleridir. Huzurevleri, genel olarak yaşlı misafirler için özel olarak hazırlanmış bir dizi hizmeti bünyesinde barındırır. Huzurevinde kalacak kişilerin birtakım yönden bakıma ihtiyaç duymaları ve aynı zamanda hastanede yatmayı gerektirecek hastalığının bulunmaması gerekir. Ağır hastalığı bulunan kişiler için ise yaşlı bakım evi söz konusu olacaktır. Yine aynı şekilde özel rehabilitasyon merkezleri de bu kapsamda hizmet verir.

Yaşlı bakım evi araştırmasını detaylı bir şekilde yaparak uygun bir merkez bulabilmeniz mümkündür. Örneğin Tuzla yaşlı bakım evi şeklinde arama yaparak Tuzla ilçesindeki tüm yaşlı bakım evi vb. yapıları bulabilirsiniz. Tuzla ilçesi, bu kapsamda bünyesinde birçok kurumu barındırıyor. Yaşlı bakımı için oluşturulan kurumlar özel kurumlar ve devlet kurumları olmak üzere iki kısımda incelenir. Devlet kurumlarına giriş şartları biraz daha detaylı olabiliyor. Bu bağlamda özel kurumların şartları biraz daha yüzeyseldir diyebiliriz.

Gerek yaşlı bakım evi, gerekse de huzurevi tercihinde dikkat etmeniz gereken birçok faktör bulunmaktadır. Uygun bir seçim yapmak adına bu faktörleri dikkate almanız önerilmektedir. İlgili unsurlar şu şekildedir;

  • Hizmet kapasitesi ve kalitesi, dikkat etmeniz gereken ilk faktör olacaktır. Verilen hizmetin kapsamı, niteliği ve kalitesi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Örneğin özel bakım gerektiren durumlarda hasta bakıcıdan sağlık personeline kadar tüm personelin alanında yetkin olmasına özen gösteriniz. Buna göre detaylı bir inceleme yapmanız gerekecektir.
  • Oda kapasiteleri, kurum kapasiteleri, dikkat edeceğiniz bir diğer faktör oluyor. Hem yaşlı bireylere sağlanan hizmetin özel olması açısından hem de misafirlerin rahatlığı açısından bu kriter çok önemlidir. İlgili değerlerin uygun aralıklarda olmasına özen gösteriniz.
  • Hizmet çeşitliliği oldukça yüksek sağlanmalıdır. Örneğin huzurevlerinde yaşlı bireyler için onların ilgi alanlarına göre etkinlik bölgeleri oluşturulmalıdır. Yaşlı bireyler toprakla uğraşmayı daha çok sevdiğinden dolayı buralarda bahçe vb. ortamların bulunması, ek motivasyon açısından önemlidir.
  • İlgili hastaların ya da bireylerin, sağlık kontrollerinin sürekli ya da düzenli aralıklarla yapılıyor olması gerekmektedir.
  • Sağlık personelleri içerisinde doktor, hemşire, psikolog, hasta bakıcı vb. personellerin bulunması gerekir. Psikolog desteği, yaşlı psikolojisinin iyi bir şekilde yönetilmesi açısından oldukça önemlidir.

 

 

Tuzla Yaşlı Bakım Evi Fiyatları

 

Tuzla yaşlı bakım evi yönünden oldukça kapsamlı bir ilçedir. Bu bağlamda ilçe sınırları içerisinde birçok yaşlı bakım evi bulunuyor. Bu kurumların fiyatları ise çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Burada birkaç fiyat belirleyici unsur yer almaktadır. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz;

  • Yaşlı bireyin hastalığının niteliği ve özellikleri, fiyatlar konusunda oldukça etkileyici bir unsurdur. Örneğin sürekli bakım gerektiren bir hasta için çıkarılacak fiyat ile süreksiz bakım gerektiren bir hasta adına çıkarılacak fiyat aynı olmayacaktır. Bunun için ilk faktör olarak hastalık türü örnek verilebilir.
  • Oda kapasitesi, kurum kapasitesi, hizmet kalitesi vb. yapılara göre de fiyatlar değişebilir. Daha özel hizmet sağlayan kurumların biraz daha yüksek fiyat politikası uyguladıklarını söyleyebiliriz. Ancak sağlanan hizmetler dikkate alındığında bunun önemsiz olduğunu görebilirsiniz.
  • Özel hizmet kategorisinde yer alan tüm hizmetlerin kalitesi ve niteliği de fiyatlar üzerinde etkilidir.

Yukarıdaki faktörlere göre fiyatlar değişiklik göstereceği için net bir fiyat belirlemek doğru olmayacaktır. Ancak her bütçeye uygun bir şekilde yaşlı bakım evi bulabilmek mümkündür. Tuzla yaşlı bakım evi aramasında bulacağınız sonuçlarda da bu unsurlar geçerlidir. Konum itibariyle huzur veren, ferah yapıda, kaliteli hizmetin sunulduğu ve yeterli personelin olduğu kurumları tercih etmeniz, daha sağlıklı olacaktır.