Psikolojik Destek ve Kontrol

Psikolojik Destek ve Kontrol

Konak Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi
 

Psikolojik Destek ve Kontrol;
Yaşlanma her canlı için intrauterin hayatta başlayıp ölüme kadar devam eden bir süreç olarak kabul görmektedir. Yaşlanma, bugün önlenmesi mümkün olmayan kronolojik, sosyolojik, biyolojik ve psikolojik boyutlu bir gerilemedir.
Çevresindekilere ölümü ve yaşamın sınırlı oluşunu hatırlatan yaşlı bireyler, genel olarak dayanıksız, hoşgörüden yoksun, dik kafalı ve toplumun arka planında kalmış olarak görülmektedir. Yaşlı bireylerin kendilerine yöneltilen bu kalıplaşmış yargıların birbirleri ve çevresindekiler ile olan iletişimi, engellemiş duygu ve düşünceler, kaybedilenleri yeniden oluşturabilmeyi, dengelemeyi, psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenledir ki yaşlı bireylere yönelik kalıp yargıların ortadan kalkması gerekmektedir bu kalıp yargılar yaşlı bireyleri yaşama bağlayan enerjiyi azaltmakta, içe kapanmayı beraberinde getirmektedir.
KONAK Yaşlı Bakım Merkezi olarak sakinlerimize;

  • Mini Mental Test
  • Depresyon Testi
  • Psikolog takibinde yapılmakta olan testlerimiz alanında uzman nörologlar tarafından değerlendirilmektedir.
  • İhtiyaç duyan sakinlerimize ve/veya yakınlarına psikoterapi seansları
  • Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği