Sosyal Aktiviteler İle Aktif Yaşlanma

Sosyal Aktiviteler İle Aktif Yaşlanma

Konak Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Sosyal Aktiviteler ile Aktif Yaşlanma konusunda konuklarına pratik uygulamalar sunar.

Yaşlanma insan hayatında fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir dönem olmakla birlikte bireylerin tüm sistemlerinde ve organlarda görülen fonksiyon kaybı beraberinde hastalıkları ve problemleri getirebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aktif yaşlanmayı, insanların yaşlanırken yaşam kalitesini arttırmak için sağlık, güvenlik ve katılım fırsatlarını optimum seviyeye çıkarılması süreci şeklinde tanımlamıştır. Dünya sağlık örgütü aktif yaşlanma ifadesinde ki “aktif” kelimesinin yalnızca bireyin fiziksel olarak kendine yetebilmesi değil, bu bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın birer parçası olması anlamına geldiğine de dikkat çekmektedir.

Beyin ve zihinsel aktiviteler söz konusu olduğunda, gerek gelişme, gerekse yaşlanma bireyin yaşam biçimi, eğitim düzeyi, sosyo kültürel düzeyi ve içinde bulunduğu toplumdan da mutlaka etkilenir.

İçinde bulunduğumuz sosyal yaşamın en önemli koşullarından biri iletişimdir. Özellikle yaşlılıkta ortak etkinlikler, paylaşımlar sosyal ihtiyaçların karşılandığı sıcak ve güvenilir ortamlardır. Bu nedenle sosyal ilişkilerin canlı tutulup geliştirildiği ortamlar yaşlıların varlığını anlamlı kılan –bir işe yaradığını- hissetmesini sağlayan veya ilgi alanlarına göre aktivitelerin sağlanması gerekmektedir. Yaşlı bireylerin boş vakitlerini iyi değerlendirilmesi, kendine güven duygusunun gelişmesi, zihinsel yetenek ve becerilerini koruma ve geliştirmesi, sosyalleşme gibi amaçlara yönelik zihinsel aktivitelerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. KONAK Yaşlı Bakım Merkezi, olarak sakinlerimize;

  • Zihinsel Aktiviteler
  • Psiko – Motor Aktiviteleri
  • Müzik ve Şiir dinletileri
  • Sanar Aktiviteleri
  • Sosyo- Duyusal Aktiviteler
  • Özel Gün Kutlamaları
  • Gezi Programları
  • Lezzet Atölyeleri
  • Bedensel Egzersizler