Sosyal Hizmet Uzmanı
SHU. Banu KORKMAZ NUMANOĞLU/ Genel Müdür

SHU. Banu KORKMAZ NUMANOĞLU/ Genel Müdür

Sosyal Hizmet Uzmanı

Yaşlı hakları alanında çalışmalarına devam eden  Sosyal Hizmet Uzmanımız Banu KORKMAZ NUMANOĞLU  Konak Yaşlı Bakım Merkez’inde yaşlı bireylere yönelik çalışmalardan birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Kuruma kabul tarihinden itibaren yaşlılarımızın , psiko-sosyal, sosyo-duyusal , fiziksel ve ruhsal durumlarını gözlemleyip takibini yapar. Aynı zamanda konuklarımıza ve ailelerine geriatri danışmanlığı, psikolojik ve gerekli durumlarda vasi tayin vb. konularda hukuki  destek de vermektedir.