Fizik ve Rehabilitsayon Merkezi

Fizik ve Rehabilitsayon Merkezi

Konak Huzurevi ve Yaşlı bakım Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti: Fizyoterapistimiz Emre AYDIN, Konak Huzurevi'ndeki fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yaşlılarımızın bireysel ihtiyaçları doğrultusunda planlar. Konak Huzurevi, fizik tedavi hizmetini tüm konuklarına standart bir hizmet olarak sunar. Bu hizmet için herhangi bir ek ücret talep etmez.

Genel Rehabilitasyon

İlerleyen yaşla birlikte vücudumuzda pek çok biyolojik ve fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler içerisinde; kas kontraktilitesi, kas metabolizamasında ve sinir kavşağında değişiklikler ve sinir iletiminde yavaşlamadır. Bu yavaşlama azalmış iletim hızı, sinir liflerinde azalma, sinir lifi çapı ve sinir lifi membaında gelişen değişikliklere bağlı olabilmektedir. Doğuştan yada sonradan travmalara bağlı olarak nörolojik ya da psikolojik kısımlarda hastaların normal yaşamları sürdürmede sorun yaşamları ve karşılaştıkları sorun karşısında yetersiz kalmaları durumunda hastaya nörolojik ve psikolojik tedavi uygulanmasıdır.

KONAK Yaşlı Bakım Merkezi olarak;
 

 • Sekonder problemlerin(spastite, bası yaraları, kontraktür) ve fiziksel deformitelerin engellenmesinde
 • Hastalıktan etkilenmiş organ ve sistemlerin fonksiyonel kapasitesinin arttırılmasında
 • Hastalıktan etkilenmemiş organ ve sistemlerin güç ve kapasitelerinin geliştirilmesi
 • Kemik erimesinden kaynaklı osteoporoz hastalıklarında
 • Romatizman hastalıklarda
 • Kol ile dirseklerinde oluşan ağrılarda
 • Omuz ağrılarında
 • Fıtıklarından kaynak boyun ağrılarında
 • Sırt ve kalça ile kas spazmlarında


Geriatrik Rehabilitasyon

Geriatrik Rehabilitasyon nedir? Geriatrik Rehabilitasyon nasıl uygulanmalıdır? Geriatrik Rehabilitasyonun kendine özgü ilkeleri var mıdır? Sorularına Türk Geriatri Derneği açıklama getirmiştir. Bu açıklamalar; Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?

Rehabilitasyon; hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde hastanın işlevsel durumunu en üst düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarına verilen isimdir. Geriatrik rehabilitasyon ise yaşlıda fizyolojik kayba veya hastalığa bağlı gelişen fonksiyonel kötüleşmenin önlenmesi, geciktirilmesi, en aza indirilmesi veya tersine çevrilmesi amacı ile verilen hizmetlerin tamamıdır. Bu kavramın içerisinde yalnızca sağlık hizmetleri bulunmaz. Ancak gerçekçi, zaman-mekan-yoğunluk bağlamında iyi düzenlenen tedavi yaklaşımları geriatrik rehabilitasyonun en temel unsurudur. Geriatrik Rehabilitasyon, Nasıl?

Geriatrik rehabilitasyonda unutulmaması gereken, her hastanın kendine özel ihtiyaçları olduğudur. Rehabilitasyon planı kişiye özgü oluşturulursa başarı artar. Bu plan için ön koşul geriatrik hastanın fonksiyonel değerlendirmesinin yapılmasıdır. Fonksiyonel değerlendirme sonrası hasta için belirlenen hedefler hastanın fizyolojik, sosyal, ekonomik, ailevi, bilişsel, kültürel ve sosyal durumları yanı sıra eldeki mevcut olanaklar göz önüne alınarak belirlenir.  Mevcut durum, varılması planlanan hedefler ve rehabilitasyon süreci hasta ve yakınları ile paylaşılarak hedefler hakkında farklı beklentilerin oluşmasına engel olunmalıdır.

 • Geriatrik Rehabilitasyonda İlkeler
 • İşlevsel düzeyi belirlemek
 • Değişen fizyolojik kapasiteyi göz önünde bulundurmak
 • Ailenin beklentilerini belirlemek
 • Psikolojik durumunu belirlemek
 • Hastanın hedeflerini ve motivasyonunu belirlemek
 • Tanıyı değil tedaviyi ve işlevi amaçlamak
 • İşlevin tekrar kazanılabileceğini bilmek
 • Gelişmenin yavaş ortaya çıkacağını bimek
 • En az sayıda ilaç kullanmak
 • Hareketsizliği önlemek
 • Göreve özgün egzersiz programı üzerinde durmak, programı basit tutmak
 • Sosyal yaşam için cesaretlendirmek


Ortopedik Rehabilitasyon

Günümüzde en gelişmiş ve çok kullanılan tedavi yöntemleri arasında Ortopedik Rehabilitasyon yer almaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de oldukça yüksek oranda kullanılmakta olan bu tedavi yöntemleri birçok insanın beklentisini karşılayarak hızlı bir yayılma göstermektedir. KONAK Yaşlı Bakım Merkezi olarak, ortopedik rehabilitasyonla sakinlerimizde meydana gelen kas hastalıkları sorunlarında, kondisyon ya da denge problemlerinde uygulanan rehabilitasyon yöntemi ile sorunun tedavi süreci içerisinde en aza indirilmesini hedeflemekteyiz.

Romatolojik Rehabilitasyon

Kaslar, kemikler, eklemler ve bu yapıları birleştiren bağlarda ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan hastalıklara genel olarak romatizma denilmektedir. Romatolojik hastalıklar sonucunda;

 • Eklem ağrılarında azalma
 • Kaslarda tutukluk hissi
 • Eklem deformiteleri
 • Emosyonel fonksiyonlarda değişiklikler
 • Egzersiz toleransında azalma
 • Hematolojik sistem fonksiyonlarında değişiklikle


Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik hastalıkların büyük bir kısmı hastalığın doğal gidişatı içerisinde sakatlanmaya sebep olan ve hasta bireyleri günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı birey durumuna getiren tablolar ile karşı karşıya bırakmaktadır. Sakatlanma toplumu sağlığını ilgilendiren çok önemli bir noktadır. Nörolojik rehabilitasyon ile hasta bireylerin bağımlılıkları azalır bağımsızlık dereceleri yükselmekle birlikte yaşam kalitelerinde artış görülmektedir.
Rehabilitasyondaki temel amaç, bireyi yeniden yaşama hazırlayan, tıbbi, fizyolojik, psikolojik ve mesleki teşebbüslerin tamamıdır. Bunlarla birlikte bireyde fizyolojik, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Başlıca Nörolojik hastalıklar; serebrovasküler olay, kafa travmaları, medulla spinalis yaralanmaları, multipl skleroz, musküler distrofi ve myopati, serebral palsi, poliomyelit, periferik sinir lezyonları, Parkinson hastalığı, ALS, polinöropatiler, spinoserebellar dejeneratif rahatsızlıklar ve serebellum rahatsızlıkları, myastenia gravis olarak sayılmaktadır.
KONAK Yaşlı Bakım Merkezi olarak, Nörolojik rehabilitasyon ile sakinlerimize nörolojik bozuklukların rehabilitasyonundaki ana unsurları, komplikasyonların önüne geçmek, iyileşmenin çabuk bir hale gelmesi, uyum stratejilerinin öğretilmesi, çevresel olayları kolay bir şekle getirmektir.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fizyolojik, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması için uygulanan işlemlerdir. Tedaviden sonra uzayan yatak istirahati gerektiren kalp hastalıkları tedavilerinde kardiyopulmoner rehabilitasyon ile erken hareket günlük yaşama daha kolay uyum, daha az komplikasyon sağlanması amaçlanmıştır. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, koroner arter hastalığı olan bireylerde, koroner arter by- pass cerrahisi sonrası, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve hipertansiyon varlığında, kalp kapak hastalıklarında, kalp pili sonrası, kalp nakli sonrası gibi birçok kardiyak durum ve hastalıkta kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH), kistik fibrozis, astım, resriktif akciğer hastalıklarında uygulanmaktadır. KONAK Yaşlı Bakım Merkezi olarak Kardiyopulmoner ile amacımız;

 • Kalp hastalığı veya cerrahisi nedeni ile fiziksel, ruhsal ve sosyal kısıtlamalar yaşayan sakinlerimizin fonksiyonel kapasitesinin artması
 • Semptomatik iyileşme
 • Bireydeki endişe ve depresyonun giderilmesi ve bireyin yaşam süresinin uzatılmas
 • Solunum sıkıntısı olan hastalarda ise günlük yaşantı içinde hareketlilik düzeyinin arttırılması
 • Solunum egzersizleri ile doğru ve etkili solumanın ve öksürmenin öğretilmesi.